1367_2651367_265
1367_265

Ohlssons Vvs i Hagfors AB är ett auktoriserat företag inom Säker Vatten.


Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.


​På Ohlssons Vvs i Hagfors AB utför vi installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Vi jobbar alltid med din kvalitet i fokus och vår allas miljö i åtanke

Kvalité

  • Alltid leverera hög kvalitet till rätt pris
  • Alltid tillfredställa och överträffa våra kunders specifika och outtalade behov
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster
  • Att ständigt förbättra verksamheten genom vidareutveckling av personal 
  • Alltid erbjuda kunden den bästa och mest lönsamma lösningen

Miljö

  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Alla anställda engageras i miljötänkande genom utbildningar
  • Ett tydligt miljöansvar och med omsorg av våra medarbetares arbetsmiljö.
  • Avfallshantering källsorteras
  • Farligt avfall  hanteras med största varsamhet 
1367_2661367_266
1367_266